Děti na startu

Děti na startu je celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku,
zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Děti se naučí hravou formou ovládat své tělo, skákat, běhat, padat, chytat a házet míč, ale také veškeré základy pohybových her, atletiky a gymnastiky!
Především děti získají pozitivní vztah k aktivnímu pohybu a sportu.

KDO JSOU DĚTI NA STARTU?
- všechny děti ve věku 4 - 9 let
- děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované
- děti z měst i vesnic, z různých sociálních a ekonomických vrstev

JAK KURZY PROBÍHAJÍ?
Rozdělení do skupin – děti cvičí ve 2 skupinách (lze přizpůsobit prostoru. počtu dětí, délce tréninku), dle věku a aktuálních pohybových schopností a dovedností dítěte.
- Cvičí se v maximálním počtu 20 dětí.

KDY a KDE KURZY PROBÍHAJÍ?
- kurzy probíhají po celý rok každou STŘEDU od 16:OO v ZŠ NOVOSEDLICE (září-leden; únor - červen) a vrámci 10-ti měsíčního tréninkového bloku se uskuteční 40 lekcí (1x týdně 60 minut)
- DO PROJEKTU SE LZE ZAPSAT DO 31.10.2024
- TERMÍN UKÁZKOVÉ LEKCE JE 25.9.2024
- přihlášení na teplicevpohybu@email.cz

CENA KURZU
- 3000 Kč / rok s prohlášením rodičů, cena bez prohlášení rodičů činí 4000 Kč / rok (při pozdějším přihlášení bude částka přepočítána)
- v ceně každé dítko dostane ZDARMA tričko se svým jménem plus deníček sportovce, kde si bude moci zapisovat své pokroky a hlídat svou stravu
- po dohodě možno k dispozici výživový poradce

DESATERO KURZU DĚTI NA STARTU!!!
1. Nikoho neporovnáváme.
2. Při cvičení, u her nikdo nevypadává - každý se vždy vrací do hry.
3. Určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, tlusté - hubené, talentované - netalentované.
4. Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví.
5. Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se.
6. Chceme zabránit předčasné specializaci dětí – rozvíjíme všestrannost.
7. Správná životospráva – jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování.
8. Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům.
9. Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí.
10. Poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve sportovním oddílu.